Beloningsbeleid Kuipers & van Loo

Het beloningsbeleid van onze medewerker(s) is gericht op het behouden van onze gekwalificeerde medewerkers en ze in staat te stellen op een prettige, zorgvuldige wijze advieswerk te verrichten.
Met ons beloningsbeleid leggen wij de focus op de langere termijn, in het belang van onze klanten en onze onderneming.
Daar waar mogelijk zullen wij stimuleren dat de klant zorgvuldig behandeld wordt en dat onze zorgplicht wordt nagekomen.
Ons uitgangspunt is dat onze klant een passend advies krijgt.
Onze medewerkers ontvangen een vast salaris en geen variabele beloning (provisie, bonussen, etc. etc.).
Artikel 1:120 lid 2 van de Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

Ons beloningsbeleid is in het belang van onze klanten.
Alle complexe en impactvolle producten waarin wij bemiddelen zijn vrij van provisie.
Dit betekent dat ongeacht het product dat de klant afneemt wij separaat ons advies in rekening brengen.
Alleen bij producten met een kleine financiƫle impact, zoals schadeverzekeringen ontvangen wij provisie van de aanbieder.

Indien u vragen heeft of verdere informatie wenst, neem gerust contact met ons op wij zijn graag transparant over ons verdienmodel!
info@kuipersvanloo.nl 010-4804539 (Paul of Frank van Loo)