Een traditionele betrouwbaarheid met een moderne aanpak.Persoonlijk kontakt

Graag benadrukken wij het belang van persoonlijk kontakt. Wij willen weten wat de wensen en verwachtingspatronen van onze relaties zijn, het spreekt voor zich dat we er alles aan doen deze tegemoet te komen. Bel voor een afspraak.

Alles in het kader van toezicht

Het opbouwen van een goede naam is tegenwoordig niet meer voldoende. De overheid stelt strenge eisen aan het functioneren van een assurantiekantoor. Met een nieuwe toezichthouder op de verzekeringsbranche ( Autoriteit Financiële Markten ) begint voor het intermediair een nieuw tijdperk.

Deze ontwikkeling juicht Kuipers & van Loo toe.

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet financiële dienstverlening (Wfd). De Wfd bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten aan consumenten en, in het geval van verzekeringen, ook aan bedrijven. De wet stelt eisen aan financiële dienstverleners op het gebied van integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiële zekerheid, transparantie en zorgplicht. Kuipers & van Loo heeft al 61 jaar dit idee over verzekeren, persoonlijk kontakt is onontbeerlijk. Neem gerust kontakt op om eens kennis te maken, wij nemen graag de tijd voor u.

Kuipers & van Loo voldeed door zelfregulering (Dienstenwijzer, PDF!) al grotendeels aan de eisen (GiDi). Het lidmaatschap bij de Nederlandse Bond van Assurantie-bemiddelaars (NBVA), waarvan wij lid zijn kent grotendeels dezelfde vereisten als de AFM.

Betere service door efficiënte automatisering

Gelukkig kunnen wij naast alle verplichtingen ook nog investeren in onze dienstverlening, die staat natuurlijk voorop! Met de komst van GIM (Generieke Interface Manager) kunnen wij in samenwerking met veel van onze leveranciers   la minute polissen leveren. Ook op het gebied van hypotheken staan de ontwikkelingen niet stil. Wij hebben oplossingen in huis om alle rentes van alle geldverstrekkers in Nederland met elkaar te vergelijken dit geldt natuurlijk ook voor hun tarieven. Kortom als je bij ons komt voor een hypotheek dan krijg je complete informatie en de gelegenheid om een goede keuze te maken. Lees hier meer.